Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Významnou zložkou v pomerne rozsiahlej činnosti facility managementu je výkon technickej správy budov. Odborný prístup a zodpovedný výkon preventívnych, technických a administratívnych činností sú typickými charakteristikami spoločnosti Safirs Facility Mangement. Zákazníkom – majiteľom, nájomníkov a ostatným užívateľom budov - garantujeme bezproblémový chod objektu v našej správe, zníženie poruchovosti technologických zariadení, úsporu prevádzkových nákladov a splnenie všetkých zákonných predpisov, ktoré upravujú túto problematiku. Všetky činnosti spojené so správou budov vykonáva odborne vyškolený personál certifikovaný pre výkon danej činnosti v súlade s platnou legislatívou.

 Technická správa budov

Služby v oblasti technickej správy budov zabezpečujeme aj nepretržite prostredníctvom 24-hodinového Helpdesk dispečingu. Všetky vyššie uvedené služby poskytujeme komplexne a vysoko kvalitne, s ohľadom na optimalizáciu vašich nákladov na technickú správu budov. Tým vám chceme uľahčiť podnikanie a umožniť venovať maximum vašej pozornosti a úsilia na ziskotvorné aktivity a rozvoj vašej firmy.

Technická správa budov zahŕňa:

1. Drobná údržba, opravy a služby.

2. Správa technickej dokumentácie, revízie a kontroly.

3. Preventívna údržba, záručný, pozáručný servis nasledovných technických zariadení v objektoch objednávateľa:

  • klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia, ozonizácia,
  • zariadenia UPS – náhradné zdroje,
  • dieselagregáty,
  • meranie a regulácia tepla,
  • výťahy  a zdvíhacie zariadenia,
  • trafostanice,
  • obsluha a údržba tepelno- technických zariadení,
  • komíny a kotle.

4. Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia.

5. Dopravné a prepravné náklady.

6. Sťahovanie.

7. Služby BOZP a OPP (ochrany pred požiarmi). 

Certifikáty a ocenenia Kontaktujte nás YouTube Facebook