Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Portfólio služieb spoločnosti Safirs Facility Management, s.r.o. dopĺňajú aj podporné služby, ktorých opodstatnenosť poskytovania vyplýva z požiadaviek kladených na podnikateľské subjekty platnou legislatívou. Ďalšie služby vyplývajú zo špecifík konkrétnej podnikateľskej činnosti, či špecifických udalostí.

Podporné služby

Podporné služby zahŕňajú:

 • pasportizácia objektov,
 • údržba cestných komunikácií a oprava asfaltových povrchov (výtlkov) najmodernejšou metódou,
 • kuriérske služby,
 • administratívne služby,
 • živelná pohroma (požiar, povodeň, víchrica),
 • špeciálne upratovanie,
 • zabezpečenie miestností proti odposluchom,
 • šifrovacie telefóny,
 • prehliadka miestností proti odposluchu,
 • poskytovanie právnych služieb v oblasti súkromného práva, súčasťou ktorého je najmä obchodné právo, občianske právo a pracovné
 • komplexné právne služby a poradenstvo pre obchodné spoločnosti, so špecializáciou na obchodné a pracovné právo,
 • zastupovanie pred treťou stranou (súd, orgány štátnej správy a pod.)
Certifikáty a ocenenia Kontaktujte nás YouTube Facebook