Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Výhody outsourcingu
spoločnosťou Safirs

splnenie legislatívnych povinností 
úspora finančných prostriedkov
zmeny predpisov sledujeme za Vás
garancia profesionálneho prístupu
prebratie zodpovednosti
úspora času zamestnancov

Služby bezpečnosti a ochrany sú zamerané na ochranu majetku a osôb v kancelárskych priestoroch, výrobných halách, domoch a bytoch. Vďaka našim službám budú vaše objekty a zamestnanci v bezpečí a potenciálne riziká vyplývajúce z vniknutia cudzích osôb do vašich priestorov budú eliminované.

Bezpečnostné služby

Naše priority:

  • striktné dohliadanie na dodržovanie legislatívy,
  • opakované školenia, kontrola a predovšetkým výber uchádzačov,
  • preventívna činnosť pred možnými rizikami ohrozenia majetku alebo osôb,
  • návrh bezpečnostných riešení pre zákazníka na elimináciu prípadných škôd.

Bezpečnostné služby zahŕňajú:

  • strážna služba,
  • informátor, recepčné služby,
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému,
  • vypracovanie plánu ochrany.

 

Certifikáty a ocenenia Kontaktujte nás YouTube Facebook