Našim cieľom je Vaša spokojnosť
s našimi službami...

Technická správa budov

Upratovací servis

Technická správa budov 

Všetky služby, ktoré súvisia so správou budov v súlade s platnou legislatívou s cieľom ochrany a zachovania zdravia, prevencie pred pohromami, haváriami a škodami, technickými poruchami a nefunkčnosťou nehnuteľností aj ich vybavenia.

Viac informácií

Upratovací servis 

Upratovacie a čistiace služby rôznych objektov - kancelárií, výrobných hál, spoločenských priestorov a pod.

Viac informácií

Bezpečnostné služby

Stavebné služby

 Bezpečnostné služby

Všetko pre ochranu a bezpečnosť vašej osoby, vašich zamestnancov a vášho majetku. Prevencia škôd na zdraví a majetku je naša priorita.

Viac informácií

 Stavebné služby

Komplexné služby realizácie stavieb alebo ich častí, renovácie, modernizácie, rekonštrukcie, či akékoľvek stavebné úpravy.

Viac informácií

 Majordomus 

Ozonizácia

 Majordomus

Služby Majordomus - všetko čo potrebujete pre starostlivosť o domácnosť alebo dom, byt, chatu, záhradu, či akýkoľvek súkromný priestor.

Viac informácií

 Ozonizácia

Ozonizácia - ozónové čistenie vzduchu pôsobí preventívne na zdravie vašich zamestnancov, čím znižuje ich práceneschopnosť.

Viac informácií

 Podporné služby

BOZP, OPP, ZHÚ, PZS, CO

 Podporné služby

Zahŕňajú špecializované služby facility managementu, ako aj služby právnej ochrany a poradenstva.

Viac informácií

 

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka aj profesionálne služby v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, prevádzkovania hasičských jednotiek, ochrany životného prostredia, civilnej ochrany a pod..

Viac informácií

Certifikáty a ocenenia Kontaktujte nás YouTube Facebook